WALLMERK FASSADE NANOTERMAL PLUS
ÜRÜN TANIMI

Saf akrilik esaslı, kendi kendini temizleyebilen, cam kürecik ve özel katkılar içeren, silikon katkılı, mat son kat dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Wallmerk Fassade Nanothermal Plus binaların dış cephelerindeki sıva, serpme, tarak, beton ve mineral yüzeylerde ayrıca yenileme için rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı boyaların üzerine uygulanabilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir.

ÖZELLİKLERİ

Wallmerk Fassade Nanothermal Plus kendi kendini temizleyebilen, yüksek su buharı geçirgenliğine, düşük su absorbsiyonuna sahip olup, su iticidir. Boyanan yüzeyin nefes almasını, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Bu nedenle daima kuru kalır. Su geçirmez, sürtünme ve yıkanmaya, güneş ışınlarına, deniz kıyılarındaki tuzlu nemin zararlı etkilerine dirençlidir. Zararlı uçucu organik maddeler içermeyen özelliğinden dolayı sağlığa zararsız, küf ve bakteri gelişimine karşı dirençli, neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. İçindeki özel katkılar ve cam küreciklerin güneş ışınlarını yansıtma özelliğinden dolayı ısı absorbsiyonu çok düşüktür. Özellikle ısı yalıtım sistemlerinde kullanılması önerilir.

AMBALAJ

Wallmerk Fassade Nanotermal 15 kg' lık kovalarda temin edilir. 

YÜZEY HAZIRLIĞI

Wallmerk Fassade Nanothermal Plus uygulamasından önce Astar Fassade uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra Fassade Nanothermal Plus iki kat olarak ve katlar arasında min 6 saat beklemek kaydıyla fırça veya rulo ile cepheye uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde uygun bir süre beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Wallmerk Fassade Nanothermal Plus uygulamasıdan önce Astar Fassade uygulanmalıdır. Astar kuruduktan sonra Fassade Nanothermal Plus iki kat olarak ve katlar arasında min 6 saat beklemek kaydıyla fırça veya rulo ile cepheye uygulanır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde uygun bir süre beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

İNCELTME

En çok % 15 (hacimce) su ile inceltilir.

SARFİYAT

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 0,09-0,11 L/ m2 dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmaldı ır.

DEPOLAMA

Wallmerk Fassade Nanothermal Plus direk güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C’ lik ortamlarda açılmamış orijinal ambalajlarında raf ömrü 2 yıldır. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Wallmerk Fassade Nanothermal Plus kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır. Her uygulamadan sonra fırça veya rulo su ile temizlenmelidir. Wallmerk Fassade Nanothermal Plus uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. Wallmerk Fassade Nanothermal Plus kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. R 22: Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

GÜVENLİK KURALLARI

• S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 

• S 3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. 

• S 24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız.

• S 29: kanalizasyona atmayınız.

• S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

12-1

TEKNİK VERİLER