WALLMERK FASSADE AKRİLİK
ÜRÜN TANIMI

Wallmerk Fassade Akrilik, akrilik kopolimer esaslı, mat dış cephe duvar boyasıdır

KULLANIM ALANLAR

Wallmerk Fassade Akrilik binaların dış cephelerindeki sıva, serpme, tarak, beton ve mineral yüzeylerde ayrıca yenilemek için rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı boyaların üzerine uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ

Wallmerk Fassade Akrilik, uygulandığı yüzeye mükemmel yapışan, çatlama ve dökülme yapmayan, sürtünmeye ve yıkanmaya dayanıklı kapatma gücü yüksek renkleri solmayan, kaliteli dış cephe boyasıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

• Wallmerk Fassade Akrilik uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.

• Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve yüzey bozuklukları fassade akrilik macunu ile düzeltilmelidir. Yüzey astar fassade ile astarlanmalıdır.

• Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

• Astar uygulamasından 2-4 saat sonra Wallmerk Fassade Akrilik; %10-15 oranında su ile (hacimce) inceltilerek yüzeye iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir.

• Katlar arasında 1-3 saat beklenmelidir.

DEPOLAMA

• Wallmerk Fassade Akrilik direk güneş ışığı almayan +5°C ile 35°C’ lik ortamlarda açılmamış orijinal ambalajlarında raf ömrü 2 yıldır.

• Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.

AMBALAJ

Wallmerk Fassade Akrilik 15 lt’ lik kovalarda temin edilir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Wallmerk Fassade Akrilik kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

• Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

• Her uygulamadan sonra fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.

• Wallmerk Fassade Akrilik uygulanan yüzeyler gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.

• Wallmerk Fassade Akrilik kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.

• R 22: Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

GÜVENLİK KURALLARI

• S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 

• S 3/7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz.

• S 24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız.

• S 29: Kanalizasyona atmayınız.

• S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

12-1

TEKNİK VERİLER