WALLMERK FARBER MAT
ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, mat iç yüzey boyası. Wallmerk Färber Mat akrilik kopolimer esaslı iç yüzey boyasıdır. 

AMBALAJ

Wallmerk Färber Mat 15 lt' lik kovalarda temin edilir. 

KULLANIM ALANLARI

Wallmerk Färber Mat her türlü alçı, sıva, beton vb. iç yüzeylerde güvenle kullanılır. 

AVANTAJLARI

Wallmerk Färber Mat su bazlı, kapatma gücü ve teneffüs kabiliyeti yüksek, dekoratif, mat iç yüzey boyasıdır. 

YÜZEY HAZIRLIĞI

Wallmerk Färber Mat uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru ve temiz olmalıdır.  Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı yüzeyler kazınarak temizlenmeli ve färber akrilik macun ile düzeltilmelidir. Astar färber ile tek kat astarlanmalıdır.  Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

UYGULAMA

Astar uygulamasından 2-3 saat sonra Wallmerk Färber Mat %10-15 oranında su ile (hacimce) inceltilerek iki kat halinde fırça veya rulo ile tatbik edilir. Katlar arasında 2-3 saat beklenmelidir. 

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Wallmerk Färber Mat kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.  Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +5°C ile 35°C arasında olmalıdır.  Her uygulamadan sonra; fırça veya rulo su ile temizlenmelidir.  Wallmerk Färber Mat uygulanan yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır.  Wallmerk Färber Mat kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. R 22: Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

DEPOLAMA

Wallmerk Färber Mat direk güneş ışığı almayan +5°C ile 35°C' lik ortamlarda açılmamış orijinal ambalajlarında raf ömrü 2 yıldır. Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır.

GÜVENLİK KURALLARI

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S 3 / 7: Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. S24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız. S 29: Kanalizasyona atmayınız.  S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

12-1

TEKNİK VERİLER